A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a FINE SHOP Kft., a Társaság és a Társaság tagjainak munkatársai, valamint ezek – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2015. November 6. napjáig „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Amber’s French Bakery & Café instagram oldalával, „megosztja” saját, vagy az általunk adott tartalmat saját instagram oldalán, bejelöli „taggeli” a fényképes tartalmat az „#iloveambers” és „#ambersalomreggeli” jelölésekkel.

 

A nyereményjátékban három, véletlenszerűen kiválasztott rajongó között kerül kisorsolásra a nyeremény:

3 db 30.000.- Forint értékű Álomreggeli, melynek egyikét egy éven belül fogyaszthatja el vendégünk. Az álomreggeli 5db 6.000.- Forintos kuponból tevődik össze. A szerencsés nyertesek egy-egy a fenti értéket képviselő Álomreggelit nyerhetnek.

 

A nyereményjáték 2015. November 6. napjáig tart.

 

A nyeremények felhasználhatók legkésőbb 2016. November 6. napjáig.

 

A nyeremény átvételének feltételei

A nyerteseket a megadott e-mail címükre küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A FINE SHOP Kft. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A FINE SHOP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a az Amber’s French Bakery and Café Facebook és Instagram oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

 

A Szervező jogai

A FINE SHOP Kft. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Amber’s French Bakery & Café instagram oldala, honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A FINE SHOP Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a FINE SHOP Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A FINE SHOP Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 

Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a FINE SHOP Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat a FINE SHOP Kft. minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a FINE SHOP Kft. számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

 

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetők: ambers@ambers.hu

Menü

HU EN